banner

Howpsuz iberiş ýoly CAS 56553-60-7 poroşok Natriý triasetoksiborohidrid

Howpsuz iberiş ýoly CAS 56553-60-7 poroşok Natriý triasetoksiborohidrid

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Natriý triasetoksiborohidrid

CAS: 56553-60-7

Molekulýar formula: C6H10BNaO6

Daş görnüşi: ak poroşok

Mazmuny: 95.0% ~ 105.0% (titrlemek)

Ulanylyşy: Ketonyň we aldegidiň aminasiýa peselmegi, karbonil birleşmesiniň we aminiň reduktiw aminasiýasy ýa-da aril aldegidiň reduktiw aminasiýasy üçin

Göwrümi: aýda 5 ~ 10mt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň ady: Natriý triasetoksiborohidrid

CAS: 56553-60-7

Molekulýar formula: C6H10BNaO6

Daş görnüşi: ak poroşok

Mazmuny: 95.0% ~ 105.0% (titrlemek)

Ulanylyşy: Ketonyň we aldegidiň aminasiýa peselmegi, karbonil birleşmesiniň we aminiň reduktiw aminasiýasy ýa-da aril aldegidiň reduktiw aminasiýasy üçin

Göwrümi: aýda 5 ~ 10mt

Natriý triasetoksiborohidrid (STAB) CAS 56553-60-7 natriý triasetoksihidroborat diýlip hem atlandyrylýar, adatça gysgaldylan STAB, Na (CH3COO) 3BH formulasy bilen himiki birleşme.Beýleki borohidridler ýaly organiki sintezde azaldyjy serişde hökmünde ulanylýar.Bu reňksiz duz, natriý borohidridiň sirke kislotasy bilen protonolizi bilen taýýarlanýar: NaBH4 + 3 HO2CCH3 → NaBH (O2CCH3) 3 + 3 H2.

Asetoksi toparlarynyň steriki we elektroniki täsiri sebäpli natriý triasetoksiborohidrid natriý borohidridden ýa-da natriý sianoborohidridden has ýeňilleşdiriji serişdedir.Mundan başga-da, NaBH (OAc) 3 natriý sianoborohidridiň öndürýän zäherli önümlerinden gaça durýar.Natriý triasetoksiborohidrid aldegidleriň we ketonlaryň reduktiw aminasiýalary üçin has amatlydyr.
Şeýle-de bolsa, natriý sianoborohidridden tapawutlylykda triasetoksiborohidrid suwa duýgur we suwy bu reagent bilen çözüji hökmünde ulanyp bolmaz, ýa-da metanol bilen gabat gelmez.Diňe etanol we izopropanol bilen haýal reaksiýa berýär we bular bilen ulanylyp bilner.NaBH (OAc) 3, aldegid-bisulfit goşundylary bilen ikinji derejeli aminleriň reduktiw alkilýasiýasy üçin hem ulanylyp bilner.

Spesifikasiýa

COA we MSDS almak üçin biziň bilen habarlaşyň.Sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň