banner

Pokary arassalygy 99.99% C60 poroşok Fullerene C60 Cas 99685-96-8

Pokary arassalygy 99.99% C60 poroşok Fullerene C60 Cas 99685-96-8

Gysga düşündiriş:

Fullerene C60 ýagy ýa-da bakminsterfullerene uglerodyň allotrop molekulasyna degişlidir.1980-nji ýylda ýapon fizigi Sumio Iijima tarapyndan açylan C60, adaty grafitiň, grafeniň, göwheriň we kömür uglerod allotroplarynyň daşynda ýüze çykarylan ilkinji uglerod flerlenidir.Köplenç “bagybol” diýlip atlandyrylýan buckministerfullerene molekulalary, elektron mikroskopda sferik şekilleri bilen kesgitlenýär, olar Europeanewropa futbolynda (Demirgazyk Amerikanyň futboly) ulanylýan toplara meňzeýär diýilýär.Hususan-da, C60 molekulasy on iki gönüburçly ýüzden, ýigrimi altyburçly ýüzlerden, altmyş dikliklerden we togsan gyralardan ybarat kesilen ikosaedron görnüşini alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Fullerene C60 Düşündiriş:

 

Fullerene C60 ýagy ýa-da bakminsterfullerene uglerodyň allotrop molekulasyna degişlidir.1980-nji ýylda ýapon fizigi Sumio Iijima tarapyndan açylan C60, adaty grafitiň, grafeniň, göwheriň we kömür uglerod allotroplarynyň daşynda ýüze çykarylan ilkinji uglerod flerlenidir.Köplenç “bagybol” diýlip atlandyrylýan buckministerfullerene molekulalary, elektron mikroskopda sferik şekilleri bilen kesgitlenýär, olar Europeanewropa futbolynda (Demirgazyk Amerikanyň futboly) ulanylýan toplara meňzeýär diýilýär.Hususan-da, C60 molekulasy on iki gönüburçly ýüzden, ýigrimi altyburçly ýüzlerden, altmyş dikliklerden we togsan gyralardan ybarat kesilen ikosaedron görnüşini alýar.

 
“Fullerene C60” -yň ýörite sferik konfigurasiýasy bar we ähli molekulalaryň iň gowy tegelegi.
Gurluşy sebäpli, C60 allmolekulalary aýratyn durnuklylyga eýe, ýekeje C60 molekulasymolekulýar derejede gaty kyn, C60-ny çalgy ýagynyň esasy materialy edip biler;
C60, C60 molekulalarynyň aýratyn görnüşi we daşarky basyşlara garşy durmak ukyby sebäpli ýokary gatylyk bilen täze abraziw materiallara terjime ediler diýip umyt edýärin.

Spesifikasiýa

Haryt ady / Model
has doly C60
Arassalyk
99.95%
CAS NOOK.
99685-96-8
Daş görnüşi
goýy goňur-gara poroşok
Görnüşleri
himiki reagent
Önümiň artykmaçlyklary we satuw nokatlary
ABŞ, Europeanewropa Bileleşigi, Japanaponiýa we Hytaý patentleri bilen önümçilik tehnologiýasy we enjamlary.
Arassalygyň takyklygyny üpjün etmek üçin HPLC tarapyndan synag edildi.
Uly üpjünçilikde.
Önüm aýratynlyklary we aýratynlyklary
Ajaýyp radikal ýuwmak ukyby, ýagtylygyň siňdirilmegi, DNK ýakynlygy, elektron kabul ediji, ýokary geçirijilik, ýokary täsirli siňdiriş, ýagtylygyň siňdirilmegi, oturdylan molekulalar sebäpli.

Beýleki aýratynlyklar, Fullerene kosmetika, saglygy goraýyş önümleri, täze energiýa, birleşdirilen materiallar, çalgy ýaglary we beýleki ugurlarda giňden ulanyldy.
Amaly meýdan
saglygy goraýyş / kosmetika / Senagat
Düzeltmegi kabul etmelimi
ýöriteleşdirilen hyzmatlar
Eltip bermegiň wagty
1Kg-dan az mukdarda: derrew eltip bermek,
aksiýasyz 1Kg-dan köp: gepleşik geçirmek.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň