banner

Zawod lomaý iýmit goşundysy ws3 sowadyjy ws-3 üpjünçiligi

Zawod lomaý iýmit goşundysy ws3 sowadyjy ws-3 üpjünçiligi

Gysga düşündiriş:

Iýmit sowadyjy goşundylar poroşok Sowadyjy serişde ws-3

1. Sowadyjy serişde hajathana suwuny täzeleýär, gyjyndyrýar, sterilizasiýa edýär;

2. Hajathana suwundaky sowadyjy serişde çybyklary ýok edip biler, şeýle hem çybynlary bizden uzaklaşdyryp biler.

3. Tomusda sowadyjy öz içine alýan gül suwy bize salkyn duýgy berýär, deriň ysyny aýryp, ýylylyk reňkinden has gowy duýup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Iýmit sowadyjy goşundylar poroşok Sowadyjy serişde ws-3

1. Sowadyjy serişde hajathana suwuny täzeleýär, gyjyndyrýar, sterilizasiýa edýär;
2. Hajathana suwundaky sowadyjy serişde çybyklary ýok edip biler, şeýle hem çybynlary bizden uzaklaşdyryp biler.
3. Tomusda sowadyjy öz içine alýan gül suwy bize salkyn duýgy berýär, deriň ysyny aýryp, ýylylyk reňkinden has gowy duýup biler.

Näme üçin sowadyjy agent ws-3 Mentholyň ýerini alýar
 
Mukdary ulanyň
salkyn kesmek
dowamly
Beýleki Oder
ýokary temperaturada
Gaharlandyryjy
Sowadyjy serişdeler ws-3
30-100ppm

(0.03-0.1%)
15-35 minut,

Üýtgäp durmaýar
No
Temperatureokary temperatura garşylyk
No
Menthol
has tagamly ulanýan bolsaňyz, salkyn duýgulary az ulansaňyz
3-5 minut,

üýtgewsiz
Ajy,

gümürtik
Highokarda üýtgäp durýan ys dörediň
Gözleri gaharlandyrýan

WS seriýaly sowadyjy serişdäniň tapawudy

Sowadyjy serişdäniň tapawudy
Haryt ady / Harytlar Effekt
WS-23 Yalpak ysy bilen aýda ýarylyp, aýda güýçli täsir edip biler.
WS-3 Aýda, agzyň we diliň arkasynda ýuwaş-ýuwaşdan salkynlaşýar.
WS-12 Peppermint ysy bilen, aral boşlugynda partlaýjy güýç gowşak, sowuklama duýgusyny görkezmek üçin bokurdak ýerine girýär, artykmaçlygy dowamlylygydyr.
WS-5 Peppermint ysy we iň ýokary salkyn tagam işjeňligi bar, tutuş agyz mukozasyna, bokurdaga we buruna täsir edýär.
Dowamlylygy WS-23 takmynan 10-15 minut WS-3 takmynan 20 minut

WS-12 takmynan 25-30 min WS-5 takmynan 20-25 min

Sowuklama täsiri WS-5> WS-12> WS-3> WS-23

Spesifikasiýa

COA we MSDS almak üçin biziň bilen habarlaşyň.Sag boluň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň